Вимоги до мотиваційного листа

Вимоги мотиваційного листа для вступу на освітньо-профеційний ступінь фаховий молодший бакалавр

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта.

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів: зміст повинен бути лаконічним,  тільки важливі деталі, факти, цифри.  Бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності; простоти у викладі. Неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

 

Структура мотиваційного листа

 

Структура мотиваційного листа повинна містити "шапку", звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу  освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа.  Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей навчальний заклад і як, на його думку, навчання у вузі сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);

здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;

хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття  професій та подальшої успішної роботи за фахом.

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

 

Про що можна написати у мотиваційному листі

Для написання гарного мотиваційного листа вступнику потрібно вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще відобразить його здібності, бачення свого майбутнього, зацікавленість  та вмотивованість до навчання. Ця інформація може стосуватися, зокрема, наступних аспектів:

  1. Досягнення у навчанні

Інформація про досягнення вступника під час навчання у школі є однією з найважливіших складових мотиваційного листа.

  1. Причини обрання спеціальності

Складовою мотиваційного листа може бути коротка історія вступника про те, що спонукало його обрати майбутню професію – приклад батьків, знайомих, родичів; життєві обставини; прочитана література тощо. Наявність такої інформації в мотиваційному листі та її лаконічне й послідовне відображення може підкреслити мотивацію вступника до навчання.