ЛОХВИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

оголошує прийом студентів у 2021 році на денну форму навчання

на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) зі спецiальностей:

 • "Сестринська справа" (термін навчання 4 роки);
 • "Лікувальна справа" (термін навчання 4 роки)

на базі повної загальної середньої освіти (11 клас) зі спеціальності:

 • "Сестринська справа" (термін навчання 3 роки).

Прийом документів проводиться:

на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

 • з 29 червня по 13 липня 2021 року до 18 години

на основі повної загальної середньої освіти (11 клас):

 • для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з 14 липня до 02 серпня 2021 року з 9 до 18 години

Вступ до Лохвицького медичного фахового коледжу на перший курс для навчання за спеціальністю сестринська справа на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) незалежно від форм фінансування може бути здійснений при поданні абітурієнтом сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, та на вибір вступників або з біології або з математики, або з історії України.

Вступники, які вступають до медичного коледжу на перший курс для навчання за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) незалежно від джерел фінансування складають два іспити: з біології (усно) та української мови (диктант).

Вступники, які вступають до медичного училища на другий курс першого року навчання для навчання за спеціальністю «Сестринська справа» на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) незалежно від джерел фінансування складають два іспити: з української мови (диктант), та на вибір вступників або з біології, або з математики, або з історії України (усно).

Вступнi іспити та співбесіди проводяться:

на основі базової загальної середньої освіти (9 класів):

 • з 14 липня до 24 липня 2021 року;

на основі повної загальної середньої освіти:

 • вступні іспити - з 01 липня до 24 липня 2021 року;
 • співбесіди - з 24 липня до 29 липня 2021 року

Фінансування підготовки фахівців проводиться:

 • за кошти регіонального замовлення;
 • за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
 • за ваучерами;
 • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Вартість навчання 10000,00 гривень на рік

Вступники подають заяву про вступ до Лохвицького медичного фахового коледжу:

 • на основі базової загальної середньої освіти в паперовій формі;
 • на основі повної загальної освіти в паперовій або електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

До заяви, на ім’я директора, додається:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з предмету української мови та літератури, та на вибір вступників з біології або математики, або історії України;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (при поданні ІD-картки - витяг з ЄДДР);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • медичну довiдку (форма № 086-о) – оригінал або її завірену копію;
 • 4 кольорових фотокарток 3х4 см;
 • особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Лохвицькому медичному фаховому коледжі.

Паспорт або свiдоцтво про народження, документи, що дають право на пільги (та їх копії), вступник подає особисто.

АДРЕСА КОЛЕДЖА:

37200, м. Лохвиця, Полтавської обл., вул. Шевченка, 27

Приймальна комісія (05356) 3-14-30

Гуртожитку коледж не має.

Ліцензія АЕ № 458318, дата видачі 01.07.2014 року